fbpx
affiliate

รวมโครงสร้างการคิดค่าตอบแทนของร้านค้าในระบบ Priceza Affiliate

อยากที่ทราบกันดีแล้วว่า แพลตฟอร์มของ Priceza Affiliate มีร้านค้าให้สามารถสร้างลิงก์สินค้าเพื่อนำไปโปรโมทได้กว่า 3,500+ ร้านค้า (สามารถดูรายชื่อร้านค้าได้ที่ลิงก์นี้ https://www.priceza.com/merchant) เรียกได้ว่า อยากได้สินค้าชิ้นไหนไปโปรโมท หมวดหมู่อะไร ก็สามารถเลือกร้านค้าที่พาร์ทเนอร์สนใจได้เลย ครอบคลุมทุกร้านค้าสุดๆ โดยแต่ละร้านค้าก็จะมีโครงสร้างการคิดเรทราคาของ Affliate ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละร้านค้า วันนี้ไพรซ์ซ่าเลยนำโครงสร้างการคิดเรทราคาของร้านค้าชั้นนำบางส่วนที่พาร์ทเนอร์นิยม มารวมไว้ในบทความนี้ทีเดียว เพื่อสะดวกแก่พาร์ทเนอร์ในการค้นหาข้อมูลกันนะคะ...

Stay up to date with our news, ideas and updates