fbpx

แจ้งการคำนวณรายได้แบบ Commission ของร้านค้า Topvalue ในระบบ Priceza Affiliate

ในปัจจุบันร้านค้าส่วนใหญ่บนระบบ Priceza Affiliate ของเรานั้น ได้มีการคำนวณผลตอบแทนแบบ Adjusted CPC (aCPC) คือ รายได้ต่อคลิกที่แปรผันตามอัตราการซื้อที่เกิดขึ้นจริง หรือมูลค่าสินค้าที่เกิดการซื้อ-ขายบนร้านค้า ทางเราได้เล็งเห็นถึงความหลากหลายของช่องทางที่พาร์ทเนอร์ได้นำ Priceza Affiliate link ไปโปรโมท จึงได้เพิ่มทางเลือกในการคำนวณรายได้ โดยการเพิ่มร้านค้าประเภทที่ให้ผลตอบแทนแบบ Comission คือ...

Stay up to date with our news, ideas and updates