fbpx

แจ้งอัพเดต! ระบบ Priceza Affiliate สามารถเข้าใช้งานผ่าน Youtube หรือ Google ได้แล้ว

ปรับเปลี่ยนหน้าตา เพิ่มฟีเจอร์ใหม่! Priceza Affiliate สามารถ Log-in ผ่าน Youtube หรือ Google ได้แล้ว โดยหากพาร์ทเนอร์ท่านใดใช้อีเมล์ที่สมัคร Priceza Affiliate เดียวกับที่ใช้บน youtube หรือ google ระบบจะสามารถเชื่อมต่อเข้า account...

Stay up to date with our news, ideas and updates